Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

EGA Exakt Handicap

SGF, Svenska Golfförbundet tillämpar EGA Handicap System på licens av EGA, European Golf Assosiaion.

Det internationella handicapsystemet innebär att en handicappåverkande rond endast kan spelas på registrerad golfbana enligt slopesystemet.

I år införs två nya begrepp, det ena är EGA Exakt Handicap och det andra är EGA Exakt Tävlingshandicap.

Vi kommer att stöta på de nya bgreppen i tävlingssammanhang. Båda grupperna får anmäla sig till och spela tävlingar utan problem men många tävlingar kommer att kräva EGA Exakt Handicap för att få ta del av prisbordet.

Alla personer som finns i GIT berörs av förändringen. Redan nu inför 2013 kommer personer med fyra HCP-registrerade ronder (18 eller 9 hål) föregående år att få EGA Exakt Tävlingshandicap. Alla övriga personer får EGA Exakt Handicap.

Med 4 registrerade ronder menas antingen tävlingsronder alternativt föranmälda sällskapsronder som finns registrerade i GIT eller Min Golf med resultat

En spelare kan under året få EGA Exakt Tävlingshandicap genom att registrera tre HCP-ronder. GIT ger då spelaren automatiskt EGA Exakt Tävlingshandicap

Läs mer om EGA exakt tävlingshandicap här...


 
Powered by SiteSmart