Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Olympiagolfen

Om Olympiagolfen

I Rio de Janeiro 2016 kliver golfen återigen in som olympisk idrott. Målsättningen är klar – blågula medaljer. Men den olympiska tanken och vägen till Rio ska inte bara vara en angelägenhet för elitgolfare. Därför presenterar Svenska Golfförbundet Olympiagolfen.

Vad betyder då det? Jo, det är möjligt att spela när man vill, med vem man vill, var man vill och hur ofta man vill. Allt under förutsättning att det sker på en SGF-ansluten klubb/anläggning. När du anmäler dig till Olympiagolfen stöttar du svensk golfs OS-satsning samt bidrar till hemmaklubbens verksamhet.

Några grundläggande regler finns förstås. Kvalperioden spelas mellan 1 maj till och med 31 augusti. Sverigefinalen spelas 21-22 september. Du registrerar dina handicappåverkande ronder och lägger till de i Olympiagolfen i Min Golf. De fem bästa ronderna räknas. Ronderna måste vara spelad över 18 hål.

Du kan anmäla dig från 15 januari 2013 och det gör du i Min Golf, klicka på Olympiagolfen i menyn när du loggat in. I anmälningsavgiften ingår en värdecheck från Dormy om du anmäler dig senast 30 april (värde 100 kronor när du handlar för minst 300 kronor). Den får du hemskickad när du anmält dig eller registrerat ditt presentkort till Olympiagolfen.

Olympiagolfen 2013 kommer att ha både en seniorklass och en juniorklass. 
Spelaren måste vara född 1991 eller tidigare för att spela i seniorklassen och född 1992 eller senare för att spela i juniorklassen. Spelaren måste ha handicap 36,0 eller lägre vid anmälningstillfället, vara registrerad i Golfens IT-system (GIT) med Golf-ID och vara aktiv medlem i en golfklubb/anläggning ansluten/associerad till SGF.

Målet är att Olympiagolfen ska växa fram till 2016 och bli Sveriges största breddtävling i golf. Den ska generera mer golf, vilket betyder fler spelare och fler spelade rundor på golfklubbar och anläggningar.

Tävlingsinformation

Nedanstående regelverk gäller från och med 2 januari 2013.

Allmän information 
Olympiagolfen genomförs av Svenska Golfförbundet (SGF) i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Kvalperiod är 1 maj till och med 31 augusti. Sverigefinalen spelas 21-22 september.

Deltagare 
Olympiagolfen 2013 kommer att ha både en seniorklass och en juniorklass. 
Spelaren måste vara född 1991 eller tidigare för att spela i seniorklassen och född 1992 eller senare för att spela i juniorklassen. Spelaren måste ha handicap 36,0 eller lägre vid anmälningstillfället, vara registrerad i Golfens IT-system (GIT) med Golf-ID och vara aktiv medlem i en golfklubb/anläggning ansluten/associerad till SGF.

Klasstillhörighet
Olympiagolfen spelas i fem handicapklasser för seniorer och fem handicapklasser för juniorer:
Spelarens exakta handicap vid anmälningstillfället bestämmer vilken klass spelaren deltar i under fortsatt kvalspel.

  • Klass 1: -4,4
  • Klass 2: 4,5-11,4
  • Klass 3: 11,5-18,4
  • Klass 4: 18,5-26,4
  • Klass 5: 26,5-36,0

Anmälan och anmälningsavgift
Anmälan till deltagande i Olympiagolfen görs via Min Golf på golf.se under perioden 15 januari till och med kl. 08:00 den 12 augusti 2013. Deltagande i Olympiagolfen kostar 350 kronor som senior alternativt 175 kronor som junior och information om betalning framgår vid anmälningstillfället. Anmälan är bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte.

Ronder i Olympiagolfen – övergripande
Endast registrerade handicapronder över 18 hål (föranmälda handicapgrundande sällskapsronder och tävlingsronder) spelade enligt slagspelsreglerna får räknas som ronder i Olympiagolfen enligt följande.

- att Olympiagolfaren deltar i singeltävling administrerad i GIT
- att Olympiagolfaren spelar en sällskapsrond med markör. Spelaren kan välja valfri slopad tee
- allt under förutsättning att det sker på en SGF-ansluten klubb/anläggning

Resultatet i ronden ska räknas om till poängbogey. Samtliga ronder i Olympiagolfen spelas på dagsaktuell exakt handicap och ska vara registrerade som handicapronder i tidsordning enligt EGA Handicapregler 2012-2015.
Alla ronder som ska räknas i Olympiagolfen måste vara spelade inom kvalperioden, men först efter att man har betalt anmälningsavgiften för deltagande i Olympiagolfen.

Ronder i Olympiagolfen för handicapgrupp 1
För spelare som tillhör handicapgrupp 1 finns möjlighet att, förutom tävlingsronder, registrera tio handicapgrundande sällskapsronder som ”Tävlingsronder i Olympiagolfen” via Min Golf. För dessa ronder måste scorekortet, signerat av både spelare och markör, lämnas till spelarens hemmaklubb. På scorekortet måste dessutom noteras datum och klockslag då ronden spelats för att den ska räknas. Hemmaklubben måste lagra scorekortet fram till årsskiftet 2013/2014.

Dessa regler gäller även för spelare som sänkt sig under handicap 4,5 med tillägget att han fortfarande tillhör den klass han registrerades i.

För spelare i klass 1 som höjer sin handicap över 4,4 gäller att spelaren får registrera obegränsat antal handicapgrundande sällskapsronder i Olympiagolfen.

Val av ronder i Olympiagolfen
Spelaren väljer vilka registrerade handicapronder som ska räknas som ronder i Olympiagolfen
- En rond i Olympiagolfen kan endast spelas, registreras och räknas efter det att spelaren anmält sitt deltagande som Olympiagolfare
- Möjligheten att välja ronder i Olympiagolfen stängs 1 september 2013 kl. 12:00

Kvalificering till Sverigefinal
De fem bästa Olympiagolfronderna summeras och räknas för kvalificering till Sverigefinalen. 

Antal garanterade finalplatser i seniorklassen är 25 spelare per klass 1-5 (totalt 125) vilket innebär att det finns 100 platser att fördela proportionellt baserat på antal anmälningar per klass. Totalt 225 seniorspelare i Sverigefinalen.

Antal garanterade finalplatser i juniorklassen är 15 spelare per klass 1-5 (totalt 75) vilket innebär att det finns 85 platser att fördela proportionellt baserat på antal anmälningar per klass. Totalt 160 juniorspelare i Sverigefinalen.

Sverigefinalen spelas 21-22 september 2013 på Kristianstads GK i Åhus (seniorer) och Araslövs GK (juniorer).

Observera! Spelare måste svara på inbjudan som skickats per mejl för att få sin plats i finalen!

Särskiljning för kvalificering till Sverigefinalen
Vid lika resultat för kvalificering räknas i första hand det sjätte, i andra hand det sjunde och i tredje hand det åttonde bästa resultatet. Kvalificering till Sverigefinalen är personlig och kan inte överlåtas.

Sverigefinalen
Sverigefinalen spelas över två dagar, 2 x 18 hål.

Sekretess

OBS! En förutsättning för deltagande i Olympiagolfen är att spelaren accepterar att hans/hennes namn visas på samtliga resultatlistor på publika sidor på Olympiagolfen.se golf.se eller Min Golf samt de övriga webbplatser som med eller utan SGF:s medverkan publicerar information och resultat från Olympiagolfen. Sekretessmarkeringen i GIT eller på Min Golf gäller därför inte för Olympiagolfen.

Personuppgiftsbehandling
Erforderliga personuppgifter om spelaren kommer att läsas, bearbetas och sparas i GIT. För Olympiagolfen gäller att SGF ansvarar för att bearbetningen följer reglerna i personuppgiftslagen (PUL) och i ändamålsbestämmelserna för GIT. En del av personuppgifterna, bland annat namn, klubbtillhörighet och tävlingsresultat kommer att publiceras på www.olympiagolfen.se och Golf.se samt därigenom i förekommande fall spridas till golfklubbar, media med flera i form av bland annat resultatlistor.

Partnerföretag (sponsorer) till Olympiagolfen har rätt att via SGF kontakta spelare med information och erbjudanden via exempelvis e-post, SMS eller brev. Spelare har möjlighet att i Min Golf ”nixa” sig från sådana utskick. Detta görs under menyvalet ”Mina Uppgifter – Utskick”. Välj avmarkera utskick från Svenska Golfförbundet.

Accepterande av regelverk
Genom att betala anmälningsavgiften för deltagande i Olympiagolfen accepterar man detta regelverk.


 
Powered by SiteSmart