Lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås i så fall.


Följande markeringar gäller på banan:

 

Banmarkering Innebörd Regel (i "Regler för Golfspel 2016")
Vit Out of bounds 27
Gul Vattenhinder 26
Röd Sidovattenhinder 26
Blå Mark under arbete (MUA) 25
Blå-Vit MUA - Spel förbjudet Bilaga 1-A (2a)
Ovan färger med grön topp Miljökänsligt område - Spel förbjudet Bilaga 1-A (2c)
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24-2

 

Vattenhinder (Regel 26)

Alla omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret.

Mark under arbete (MUA, Regel 25-1)

 

a.

Skador i bunker, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten är mark under arbete.

b,

Dräneringar täckta av sand, singel, grovt grus eller småsten på spelfältet är mark under arbete.

c.

Myrstackar är mark under arbete varifrån spel är förbjudet.

d.

Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.

e.

Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Boll träffar ledningstråd

Om en boll träffar en upphöjd ledningstråd eller kabel skall slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll, utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades, enligt Regel 20-5.

Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Lokala regler fastställda 2016-06-23 av Simon Ahlberg, Förbundsdomare