SPELA

Tillfällig Lokal Regel

Lägesförbättring på fairway

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad. Bollen får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste spelaren placera denna på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green.


Lägesförbättringen på fairway gäller från nu och till dess något annat meddelas.


Ingelsta GK november 2023

Lokala Regler

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

antagna av Ingelsta GK:s styrelse 16 maj 2022.

Eventuella tillfälliga lokala regler finns på hemsidan eller på anslagstavlan i klubbhuset. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på anläggningen såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Följande markeringar gäller på banan:
Banmarkering                                                           Innebörd                                                                Regel (i "Regler för Golfspel 2019"

Vit pinne                                                          Out of bounds                                              18
Gul                                                                   Gult pliktområde                                          17
Röd                                                                  Rött pliktområde                                          17
Blå (pinne eller platta)                                     Mark under arbete (MUA)                           16
Vit (linje)                                                          Mark under arbete (MUA)/vägavslut           16
Blå/Vit eller gröntoppad blå pinne                  MUA med spelförbudzon                             16
 

1. Out Of Bounds (Regel 18)
Intern out of bounds
Vid spel av hål 7 är den del av spelfältet som ligger bortom ån/diket på höger sida, markerad med vit/röda pinnar, definierad som intern out-of-bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 7. På hål 9 är de oflyttbara tillverkade föremål.      

 
2. Pliktområden (Regel 17) 
Oändliga pliktområden
Hål 7: Det röda pliktområdet längs med den vänstra sidan av spelfältet är oändligt.
Hål 8: Det röda pliktområdet längs med den högra sidan av spelfältet är oändligt.
Hål 9: Det röda pliktområdet längs med den vänstra sidan av spelfältet är oändligt. 

 
3. Green (Regel 13)
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

  • spelaren,
  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort). 

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. 

 
4. Speciella eller nödvändiga lättnadssätt
a) Droppzoner
Om en boll är i pliktområdet vid green på hål 2 resp. green på hål 5, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blivit liggande i något av dessa pliktområden, har spelaren dessa lättnadsalternativ, var och ett med ett slags plikt: 

••Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller, 

••som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen innan resp. green, när en sådan zon är markerad med vit linje och ett DZ. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3. 

b) Boll som träffar kraftledning
Om en spelares boll träffar en upphöjd ledningstråd eller kabel skall slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

5. Onormala banförhållanden (Regel 16)
Mark under arbete (MUA)

1. Områden på banan som omsluts av en vit sprayad linje är MUA.

2. Berg i dagen på områden på spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre är MUA.

3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är MUA.

4. Ej igenvuxna dräneringssträngar på spelfältet, vilka är täckta av singel, sand, grus eller jord, är MUA.

5. Myrstackar är MUA och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt regel 16.

 
 


Köp årskort 2024

Marknadens bästa greener till marknadens billigaste pris! Årskort & medlemskap 3500 kr

Ingår:

  • +100 kr på Norrköpings bästa driving range (endast nya medlemmar)
  • Fritt spel året runt på ordinarie greener
  • Fri träning på Norrköpings bästa träningsområde
  • Gratis medlemskvällar tillsammans med våra instruktörer William & Wesley
  • 25% rabatt golfbil
  • 25% rabatt på hyrvagn